Credo pierwsze

Ufam sobie.

Nie – swojemu odbiciu w lustrze;

nie – wyobrażeniu o mnie Twojemu/Mojemu.

Ufam sobie.

Jeśli czegoś chcę, to nie zastanawiam się,

czy jest złe, czy dobre.

Ufam sobie.

Nie daję sobie prawa do błędów, bo wiem,

że nic, co robię, nie jest błędem.

Ufam sobie.

Odloty

Odloty